Go
Up
 
FORCE ฟอร์ซ เครื่องมือช่างคุณภาพสูง ลูกบ็อกซ์ ชุดลูกบ็อกซ์ อุปกรณ์เสริม ตู้เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมรถยนต์

สินค้าที่ติดแท็กด้วย' เครื่องมือ'

ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

1/2" 6PT IMP.DEEP SOCKET 36

ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม ขนาดแกน 1/2 นิ้ว

1/4" STAR SOCKET E11

ลูกบ๊อกซ์หัวจีบ ขนาดแกน 1/4 นิ้ว

1/4" STAR SOCKET E14

ลูกบ๊อกซ์หัวจีบ ขนาดแกน 1/4 นิ้ว

10217R RED PRACTICAL 7 DRAWER(ตู้เปล่า)

FORCE
- มีช่องสำหรับเสียบนามบัตรด้านหน้า
- ลูกกุญแจชนิดพับฐานได้ ป้องกันการหักจากการกระแทก
- ถาดเครื่องมือชนิดถอดออกได้ ช่วยให้ง่ายในการซ่อมบำรุง
- ระบบการสไลด์แบบ Ball bearing เมื่อปล่อยมือถาดจะไหล
กลับเข้าที่อัตโนมัติและสามารถเปิดได้ทีละชั้นเท่านั้น
- มีถาดสำหรับวางกระป๋องน้ำยาด้านข้างตู้
- ล้อหมุนได้ 360 องศา พร้อมระบบเบรคและล็อค

10217R-278 ตู้7ลิ้นชัก+เครื่องมือ278ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10217R-325ตู้7ลิ้นชัก+เครื่องมือ325ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10225R ตู้เครื่องมือ 5 ลิ้นชักสีแดง

ตู้เก็บเครื่องมือ ชนิดมีลิ้นชัก

10225R-247ตู้ 5ลิ้นชัก+เครื่องมือ247ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก