Go
Up
 
FORCE ฟอร์ซ เครื่องมือช่างคุณภาพสูง ลูกบ็อกซ์ ชุดลูกบ็อกซ์ อุปกรณ์เสริม ตู้เก็บอุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมรถยนต์
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

ตู้เครื่องมือ

50212 ตู้เครื่องมือ ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก

FORCE
- มีช่องสำหรับเสียบนามบัตรด้านหน้า
- ลูกกุญแจชนิดพับฐานได้ ป้องกันการหักจากการกระแทก
- ถาดเครื่องมือชนิดถอดออกได้ ช่วยให้ง่ายในการซ่อมบำรุง
- ระบบการสไลด์แบบ Ball bearing เมื่อปล่อยมือถาดจะไหล
กลับเข้าที่อัตโนมัติและสามารถเปิดได้ทีละชั้นเท่านั้น
- มีถาดสำหรับวางกระป๋องน้ำยาด้านข้างตู้
- ล้อหมุนได้ 360 องศา พร้อมระบบเบรคและล็อค

10217R RED PRACTICAL 7 DRAWER(ตู้เปล่า)

FORCE
- มีช่องสำหรับเสียบนามบัตรด้านหน้า
- ลูกกุญแจชนิดพับฐานได้ ป้องกันการหักจากการกระแทก
- ถาดเครื่องมือชนิดถอดออกได้ ช่วยให้ง่ายในการซ่อมบำรุง
- ระบบการสไลด์แบบ Ball bearing เมื่อปล่อยมือถาดจะไหล
กลับเข้าที่อัตโนมัติและสามารถเปิดได้ทีละชั้นเท่านั้น
- มีถาดสำหรับวางกระป๋องน้ำยาด้านข้างตู้
- ล้อหมุนได้ 360 องศา พร้อมระบบเบรคและล็อค

10318R ตู้เครื่องมือ 8 ลิ้นชักสีแดง

FORCE
- มีช่องสำหรับเสียบนามบัตรด้านหน้า
- ลูกกุญแจชนิดพับฐานได้ ป้องกันการหักจากการกระแทก
- ถาดเครื่องมือชนิดถอดออกได้ ช่วยให้ง่ายในการซ่อมบำรุง
- ระบบการสไลด์แบบ Ball bearing เมื่อปล่อยมือถาดจะไหล
กลับเข้าที่อัตโนมัติและสามารถเปิดได้ทีละชั้นเท่านั้น
- มีถาดสำหรับวางกระป๋องน้ำยาด้านข้างตู้
- ล้อหมุนได้ 360 องศา พร้อมระบบเบรคและล็อค

220PC ตู้เครื่องมือ+เครื่องมือ 220 ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10217R-278 ตู้7ลิ้นชัก+เครื่องมือ278ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10217R-325ตู้7ลิ้นชัก+เครื่องมือ325ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10318R-437ตู้8ลิ้นชัก+เครื่องมือ437ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10318R-492ตู้8ลิ้นชัก+เครื่องมือ492ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

10318R-552ตู้8ลิ้นชัก+เครื่องมือ552ชิ้น

ชุดตู้เครื่องมือ FORCE
ตู้เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วยชุดเครื่องมือบรรจุอยู่ในถาด ช่วยให้หยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี โดย
เครื่องมือมีหลากหลายชนิด ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น โดย
ที่มีเครื่องมือทั้งหน่วยเมตริกและหน่วยนิ้ว (SAE) ให้
เลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับตู้เครื่องมือ
ที่มีล้อเลื่อน ช่วยในสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ
ประหยัดเวลาในการทำงาน

Filter by:

Clear All
ต่ำ: ฿12020 สูง: ฿116060
฿12020 ฿116060
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก